Disclaimer van iTouch schakelaars

Aansprakelijkheid

Deze website van iTouch schakelaars is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.
iTouch schakelaars is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Koppelingen

Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan iTouch u aanvullende informatie verstrekken. iTouch schakelaars is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

iTouch heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van iTouch of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iTouch. Gebeurd dit wel zal zullen hier sancties op liggen welke onze advocaat zal opstellen.